اس ام اس احساسی

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

8032

پیامک احساسی پاییز ۹۲ ، ۲۵ام آذر ۱۳۹۲

اس ام اس احساسی و عاشقانه آذر 92

کم کم یاد خواهم گرفت با آدم ها همانگونه باشم که هستند

همانقدر خوب ، گرم ، مهربان و همانقدر بد ، سرد ، تلخ

اس ام اس بسیار زیبا جدید

چو به دست دل سپردم

بخود این گمان نبردم

که نه تاب وصل دارم

نه تحمل جدایی

تو + خاطراتـت + چـشـمانـت + دسـتانـت + لـبـخندت + اشـکـت

بی انصاف چـــنــدنــفـــر بـــه یــک نـــفــــر؟

اس ام اس عاشقانه

خورشید را در آغوش گرفته ای

پاهایت را به بوسه دریا سپرده ای

موهایت را به دست نسیم

چه خوش غیرتـــــــم من !

اس ام اس عاشقانه

دلى که اندوه دارد

نیاز به شانه دارد نه نصیحت

کاش همه این را مى فهمیدند !

اس ام اس عاشقانه

مدتـــهاســـت

دلـــم شـــروعــی تـــازه میخــــــواهــد

تــو بیـــــــا

مــــــرا دوبـــــاره آغـــــــاز کـــن

اس ام اس عاشقانه

باید جشن بگیرم

اشک هایم دوباره با من آشتی کرده اند

اس ام اس عاشقانه

چهار فصل کامل نیست !

هواــے تو ، هوای دیگریست

http://www.joke4u.ir

پرستوهای رؤیا هر شب تو را

در چشم من تخم می گذارند

و سحرگاهان فوج فوج

از شاخسار نگاهم به باغ دلم پر می کشی

و مرا چون سازی

از نغمه های شیرین

پر می کنی

دنیای قشنگی دارم

با خیال بیدارت !

اس ام اس عاشقانه

برای تو میمیرم …

تو وانمود کن که تب کرده ای

همین کافیست …

اس ام اس عاشقانه

می خواهم بِدهم دنیا را برایم تنگ کنند

به اندازه آغوشت !

اس ام اس عاشقانه

تــو را که از دلــم کم میکنــم

باقیمانده صفــر میشــود

اس ام اس بسیار زیبا جدید

کف بینی نکن !

دستی که به سویت دراز شده ، طالعش تویی !

اس ام اس بسیار زیبا جدید

عشق بازی کار فرهاد است و بس

دل به شیرین داد و دیگر هیچکس

مهر امروزی فریبی بیش نیست

مانده ام حیران که اصل عشق چیست ؟

اس ام اس بسیار زیبا جدید

نازنین تر ز تو کَس نیست که یادش بکنم

سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم

تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست

تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم

اس ام اس بسیار زیبا جدید

مهربانی ات را مرزی نیست

یقین دارم فرشته ای قبل از آفرینشت قلبت را بوسیده

اس ام اس بسیار زیبا جدید

خیلی که دلتنگ میشوم به آسمان نگاه میکنم

دام قرص میشود که تو هم زیر همین سقفی

http://www.joke4u.ir

هی بی وفا شانه هایت مثل بالش مسافر خانه ای است

که سر های زیادی را تکیه گاه بوده است

اس ام اس بسیار زیبا جدید

منبع : جک اس ام اس

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب پیامک احساسی پاییز ۹۲انجمن