اس ام اس ها عاشقانه سری اسفند ماه ۹۱

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
تــــاریــک بــــاد ..
خـــانــه ی مـــردی کـه،
نــمی جــنــگد ..
بــــرای ِ زنــــی کــه،
دوسـتـش دارد …!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
هـمه روی ِ مـــغـزم راه مـــی رونــد !
تـــــوی ِ لـــعنــتـی ،
روی ِ قـلــبــم !

.
بـــــارهــــا گفتم به تو ؛
چـشمــها ،
بــــرای ِ نـــگاه اسـت …
امّــــا ..
تـــــو ..
هــــر روز بـــا آنـها ..
حـــادثــه مــی آفــــریـــــنی !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
ایــن کــه در آن جـــا خــوش کـــرده ای ،
دل اســت ..
نــه شـــهـر ِ بـــــازی !
تـــــاب ِ بـــــازی نـــــدارد !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
مـــی آیـــی ،
نـئـشه مـــی شــــوم !
مـــی روی ،
خـُـــــمــار !
مــــرا بــه تـــختـه ی چـشــمـانــت ببــــند !
تــَـــرکـــَــم بـــــده !اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱

گــــاهــی ،
نــگـاهــی ســگ مــی شـــود !
مــی گــــیـرد ،
پــــاچــــه ی دلـــت را !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
عــشـق ؛
زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..
کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..
خـــــدا ،
بـــــرای ِ بـــــشر ..
ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد …!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
بــخــــــنـد !
میــــخــواهــــم ،
تــــجــدیـــد ِ حــــیــات کــــنـم …!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
تـــــو ،
بـــا نـــان ِ داغ افـــطار میــکنــی ..
مــن ،
بـــا نــــگـاه ِ تـــــو …!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
یادمه از بچگی ریاضیم ضعیف بود
الان ماه هاست دارم حساب می کنم و نمی دونم چطوریه که :
من + تو = فقط من
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
وقــتی کنـــارمــی ،
جــــایــی بــرای ِ هیــچ شتـابـی نـیست ..
مقــــصـد ،
همـــــین حضــــــور ِ مـــن و تــــوسـت …!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
چـــشــمت را نبـــــند ..
ایـن چــشـم بنــــدی هــــای تــــو ..
جــــهـانـــــــم را ،
محـــــو می کند !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
خواستن همیشه توانستن نیست …
گاهی فقط داغ بزرگیست که تا ابد در سینه ات می ماند …
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
لبــــخـند کـه مــی زنـــی ..
یـــوسفـی مـی شـــــوم ..
کـه بـی هیــــچ بـَــرادری ..
در چـــــال ِ گــــونـــه ات ،
گــُـــــــــــم می شـــوم !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
چقـــدر زیـــادی !
آنقــــدر ..
که نمـــیتوان ..
تمــــام ِ تـــو را “خیـــال” کــــرد !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
زندگی بی امید هم نفس مرگه ،
پس هر وقت امید کسی شدی ناامیدش نکن
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
تمـــام ِ خط خطی هــایِ من ،
شعر می شـــدنـد !
وقتـی ..
ایـن کلــماتِ وحشی ..
رام ِ تـــــــــو بــــــــود
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
به کسی که دلش تنگ نمیشه نگید :
دلم برات تنگه
پاسخ همیشه یا لبخند است
یا
تو لطف داری
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
تو هم شده ای انقلاب زندگی من ،
حالا هر چیز در زندگی ام تاریخ دار شده …
قبل از تو … بعد از تو …
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
چنــد هــزار فِــریـــم بـاشـد هــم ،
جــا نمی شـود ..
این لبــــــخـــند ..
در قــابِ پنـــــجـــره !
دوربیـــنم “عـاشق” شـده اسـت !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
آنقدر نگاهم را به راه آمدنت دوخته ام
که شبها فقط خواب خیابان میبینم …
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
برایم دست تکان دادی
برایت دست تکان دادم
تو به نشانه ی وداع
من از شوق دیدار
این کجا و آن کجا …
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
یــادگاری میـگذارم رویِ صــورتـت !
که بــــاد ..
هــر چـه خـواست بــــبرَد ..
جـــــــــز ،
چـشمـــهـایــت !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱میــگویــی :
عشـق نـیست !
بـــــــــرایِ مـن امّــا…
انــکـارهــایــت ،
بهــــترین شـعرهـایِ عـاشقـانـه انـد …!
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
خوابهایم بوی تن تو را میدهند ،
نکند آن دورترها نیمه شب در آغوشم میگیری … !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
هــر چــه تَبـــَـر زدی مــــرا..
زخـــــم نـــشد !
جــــوانـــه شـــد !
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱
در بیکرانه ی زندگی دو چیز افسون و حیرانم میکند :
اول ، آبی دریا که میبینم و میدانم که نیست !
دوم ، صفای باطن زیبات که نمیبینم ولی میدانم که هست …
اس ام اس ها و متن های عاشقانه و زیبا سری اسفند ماه ۹۱

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب اس ام اس ها عاشقانه سری اسفند ماه ۹۱انجمن