در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است سخنان فلسفی بزرگان زیبا اُرد بزرگ بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks پوپ وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطری های تنگ دهن می ماند هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

6399

سخنان فلسفی جدید ، ۲۸ام شهریور ۱۳۹۲

سخنان فلسفی جدید

در حالیکه باید بداند که مشت درشت تری هم در آستین قویتری پنهان است
سخنان فلسفی بزرگان زیبا
اُرد بزرگ

بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
پوپ

وضع و حال مردمان تنگ فکر به وضع و حال بطری های تنگ دهن می ماند

هرچه کمتر در خود داشته باشند با سر و صدای بیشتری آن را به خارج می ریزند

 

ویلیام ماتیوس

نخستین قانون موفقیت تمرکز است

یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید

مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
ارد بزرگ

خموشی در برابر بدگویی از دوستان گونه ای دشمنی است

http://www.joke4u.ir
جبران خلیل جبران

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
بزرگمهر

برترین دانش ها یزدان پرستی است
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
پل نرولا

دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
پول شرر

یگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن است که تقسیمش کنیم
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
شوپنهاور

هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز

http://www.joke4u.ir


پاتریک هانری

مرد بزرگ تنها به خود وابسته است

و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
آبراهام لینکلن

مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد سپس راه انجام آن را خواهید یافت
سخنان فلسفی بزرگان | Philosophical Remarks
بزرگمهر

اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری
سخنان کوتاه فلسفی بزرگان
پوشه

به انسان تندرستی و ثروت بدهید

او هر دو را در جستجوی سعادت از دست خواهد داد
سخنان فلسفی بزرگان دنیا
اُرد بزرگ

هیچ دوستی بهتر از تنهایی برای اهل اندیشه نیست
سخنان فلسفی بزرگان جهان
پوشه

آنکس که زورمند و قوی است

می تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند

منبع : پارس ناز

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب سخنان فلسفی جدیدانجمن