اس ام اس های پند آموز از سخنان بزرگان

اس ام اس های پند آموز از سخنان بزرگان

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

4996

اس ام اس های پند آموز از سخنان بزرگان ، ۲۱ام تیر ۱۳۹۲

falsafi1 جدیدترین اس ام اس های فلسفی و عرفانی

آلن لاکیس :

برنامه ریزی آوردن زمان آینده به حال است تا بتوانید اکنون برای آن کاری انجام دهیم

.

اس ام اس فلسفی

.

شوپنهاور :

جمال اگرچه مایۀ شرافت است

ولی مقرون به هزاران شر و آفت است

.

اس ام اس فلسفی

.

ارد بزرگ :

دوستی که نومیدنامه می خواند

همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد

.

.

بزرگمهر :

امید ، آهستگی و ملایمت زندگی را روشن و شیرین می کند

خشم و تیزی مایه رنج و بلاست

آهسته رو از عیب جوی می گریزد و شرم و آهستگی را دوست می دارد

آگ ماندینو

تنها ابزار موفقیت که قطعا به آن نیاز دارید صرف نظر از اینکه کارتان چیست

این است که بیشتر و بهتر از آنچه از شما انتظار می رود کارایی داشته باشید و خدمات عرضه کنید

.

اس ام اس فلسفی

.

آلفونس کار

دوستان عبارت از خانواده ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است

.

اس ام اس فلسفی

.

فردریش نیچه

استعداد آدمی را می پوشاند و وقتی استعدادش کاهش یافت آنچه هست نمایان می شود

.

اس ام اس فلسفه

.

ارد بزرگ

نامداری بی نیک نامی به پشیزی نمی ارزد

.

اس ام اس فلسفه

.

ویلیام تن

زناشویی عبارتست از سه هفته آشنایی سه ماه عاشقی سه سال جنگ و سی سال تحمل

.

اس ام اس فلسفه

.

والتر

انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد آزاد است

.

اس ام اس فلسفی

.

ارد بزرگ

قهرمان های آدم های کوچک همانند آنها زود گذرند

.

.

باب هاپ

زنان تحصیل کرده همسران خوبی از آب در می آیند

زیرا برای اینکه توضیح بدهند که چرا غذا شور یا بی مزه شده است کلمات بیشتری در اختیار دارند

.

اس ام اس فلسفه

.

جبران خلیل جبران

عشق هنگامی که شما را می پرورد شاخ و برگ فاسد شده را هرس می کند

.

اس ام اس فلسفی

.

ارسطاطالیس

کسی که پشت الاغ باد به غبغب بیندازد

چون اسب سوار شود پاک دیوانه خواهد شد !

.

اس ام اس فلسفی

.

اراد بزرگ

هم رنگ دیگر کسان شدن باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است

.

اس ام اس فلسفی

.

چارلز مورگان

هیچ چیز در زندگی شیرین تر از این نیست که کسی انسان را دوست بدارد

من در زندگانی خود هر وقت فهمیده ام که مورد محبت کسی هستم مثل این بوده است که دست خداوند را بر شانه خویش احساس کرده ام

.

اس ام اس فلسفی

.

بزرگمهر

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود

فردریش نیچه :

از آنچه با عظمت است یا باید هیچ نگفت یا با عظمت سخن گفت

و با عظمت سخن گفتن یعنی به دور از آرایش وآلایش

.

اس ام اس فلسفه

.

ارد بزرگ :

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست آنچه داریم اندازه نبروی کنونی ماست

.

اس ام اس فلسفی

.

لئوبوسکالیا :

عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم

عشق متعهد است مردم عهد شکن

عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند

.

اس ام اس فلسفی

.

جبران خلیل جبران :

چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است

روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت

.

اس ام اس فلسفی

.

شوپنهاور :

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟

تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی

.

اس ام اس فلسفی تیر ۹۲

.

ارد بزرگ :

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس

از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس

.

اس ام اس فلسفی

.

فوئر باخ :

انسان هر قدر بیشتر بداند به همان اندازه نقطه های استتار بدست می آورد

.

اس ام اس فلسفه

.

بزرگمهر :

از دانش آموختن هیچ زمان غافل ممان

گرچه در این راه رنجها کشی

مبادا که دلت از آموختن ناتوان و آشفته گردد

.

اس ام اس فلسفی

.

نصیحه الملوک :

خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید

خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد

.

اس ام اس فلسفه

.

وین دایر :

اینکه بعضی ها می ترسند یا افسرده می شوند به این علت است که آنان سر رشته امور را از دست داده اند مسئولیت احساس شان بابت احساس بدی که دارند

مسئولیت را از سر خود باز می کنند چون برای شان راحت تر است که دیگران را مسئول زندگی خود بدانند تا بگویند باعث بروز چنین احساساتی خودم هستم

.

اس ام اس فلسفی

.

وین دایر :

تو جدا از دیگران نیستی

قضاوت در مورد کارهای خوب دیگران هم دست کمی از قضاوت در مورد کارهای بدشان ندارد

منبع برنا

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب اس ام اس های پند آموز از سخنان بزرگان