اس ام اس فلسفی و پندآموز آبان ۹۲

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

اس ام اس فلسفی و پندآموز مهر 92

نیچه

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد

بشر را از این نظر می توان دوست داشت

که یک مرحله تحول و یک دوره گذرانیست

اس ام اس فلسفی از بزرگان

اُرد بزرگ

تنها مادر و پدر خواست های فرزند

را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند

اُرد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روان های پریشان ، فراموشی است

اس ام اس پند و نصیحت

نیوتن

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدف های زیبا بازی می کند

اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد

که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است

اس ام اس پند و نصیحت

بزرگمهر

دوستی برای خود برگزین

که به گاه سختی و درماندگی مدد کارت باشد

اس ام اس پند و نصیحت

سه نه ک

من بین دیوانگی و مستی فرقی نمی بینم

جزاینکه دیوانگی مدت طولانیتری دارد

اس ام اس پند و نصیحت

ارد بزرگ

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند

اس ام اس پند و نصیحت

نیوتن

گاه لازم است که انسان دیدگان خود راببندد

زیرا اغلب خود را به نابینایی زدن نیز نوعی خوشبختی است

اس ام اس پند و نصیحت

سیسرون

نفرت همان خشم و غضب است

که روی هم انباشته شده است

http://www.joke4u.ir

اُرد بزرگ

دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست

بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه ای گسترده است

اس ام اس پند و نصیحت

نیوتن

کسی که فکر نمی کند

به ندرت دم فرو می بندد

اس ام اس پند و نصیحت

جبران خلیل جبران

حیات درختان در بخشش میوه است

آنها می بخشند تا زنده بمانند

زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند

اس ام اس پند و نصیحت

سیسرون

هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد

اس ام اس پند و نصیحت

اُرد بزرگ

گفتگو با آدمیان ترسو خواری بدنبال دارد

اس ام اس پند و نصیحت

برودوس

روزنامه شگفت انگیزترین عجایب جهان نوین است

خانواده ای که لااقل یک روزنامه را نخواند

و در آن دقیق نشود در قرن نوزدهم زندگی نمی کند

اس ام اس پند و نصیحت

بزرگمهر

دل اهل دانش وقتی شاد می گردد

که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند

http://www.joke4u.ir

زکریای رازی

اگر همه می توانستند از استعدادهای خود درست بهره بگیرند

دنیا همان بهشت موعود می شد که همه می خواهند

اُرد بزرگ

آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز

مورد گفتگو و ارزیابی قرار می دهد

براستی در حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است

اس ام اس فلسفی از بزرگان

نادر شاه افشار

هنگامی که برخواستم از ایران ویرانه ای ساخته بودند

و از مردم کشورم بردگانی زبون

سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است

سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است

اس ام اس فلسفی از بزرگان

اُرد بزرگ

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود

ولی رو به پویش و پیشرفت است

گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد

ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیش خواسته در کیهان هستیم

که پیشرفت را در نهاد خود دارد

اس ام اس فلسفی از بزرگان

بزرگمهر

آز مایه نگرانی و تشویش خاطر است

اس ام اس فلسفی از بزرگان

فردریش نیچه

ارزش یابی هر چیز بستگی به توان خواهی آن دارد

اس ام اس فلسفی از بزرگان

سولون

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیریم

http://www.joke4u.ir

لوسیا

بدست آوردن آنچه را که ما آرزو داریم موفقیت است

اما چیزی را که برای بدست آوردنش تلاش نمی کنیم ، خوشبختی است

اس ام اس فلسفی از بزرگان

بزرگمهر

آن کس که به آموختن کوشاتر

و گوشش به دانش نیوشاتر است

امیدوارترین کسان است

منبع : برنا

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب اس ام اس فلسفی و پندآموز آبان ۹۲انجمن