جوک جمله سازی غضنفر فروردین 92

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

2029

جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ، ۸ام فروردین ۱۳۹۲

به غضنفر میگن با سرعت جمله بساز میگه ویژ
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «اختاپوس» جمله بساز. میگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سایه!

.:: جوک غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «ابریشم» جمله بساز ، میگه: هوا ابریشم خوبه!
.:: جوک جدید جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «آجر» جمله بساز، میگه با آجر که جمله نمیسازن،‌ دیوار میسازن!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «رادار» جمله بساز میگه: از اینجا به خونه ما راداره
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «حیدر» جمله بساز، میگه: اومدم در خونتون هی در زدم، هی در زدم، هیچکی درو باز نکرد. بهش میگن: نه بابا، با «آقا حیدر» جمله بساز، میگه:‌ اومدم در خونتون، آقا! هی در زدم، هی در زدم، هیچکی در رو باز نکرد!
.:: جوک غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «دوچرخه» جمله بساز. میگه: بابا خسته شدم از بس که جمله ساختم!
.:: جوک جدید جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «خرچنگ» جمله بساز، میگه:‌ کره خر چنگ نزن!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز،‌ میگه: زنبور خره، گاو منه!
.:: جوک غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با «ریلکس» جمله بساز. میگه: رفتیم باغ‌وحش با گوریل عکس گرفتیم!
.:: جوک جدید جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر می‌گن با لوستر جمله بساز . می‌گه: سه تا دوست دارم یکی از یکی لوستر!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با صداقت جمله بساز میگه : داشتم با تلفن حرف می زدم صدا قطع شد!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
یک دفعه به یه غضنفر می گن با مخابرات جمله بساز غضنفر گفت مخا برات برقصُم
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر می گن: با توله سگ جمله بساز؟ می گه : طول سگ ضرب در عرض سگ، مساوی است با مساحت سگ!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال !
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن باریکلا یعنی چی؟
میگه یعنی خدا لاغر است
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
از غضنفر می پرسن نخست وزیر (نخست و زیر) به انگلیسی چی می شه؟
می گه :First And Under !!!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با پول جمله بساز. میگه :خواهرم با پسر داییم ازدواج کرد.
میگن : کو پولش ؟
میگه : مهم اخلاقشه که خوبه خدا روزی رسونه !
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با (شمشیر)جمله بساز.
میگه: فداتشم شیرو خوردی؟!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن:با اسم خودت جمله بساز.
میگه:روح غضنفر شاد.
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با پلنگ جمله بساز
میگه : تو فوتبال خورده بودم زمین ، میلنگیدم راه میرفتم ، دوستم منو دیده میگه چیزی شده میلنگی ؟
میگم : پـَ نه پـَـ لنگ میزنم که یاد تیمور لنگ رو زنده نگه دارم
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با اب جمله بساز میگه لوله
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن: با باقی جمله بساز میگه: ما دیشب کوبیده خوردیم
میگن باقیش کو؟
میگه: تو یخچاله
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
یه بار به غضنفر میگن با نخود جمله بساز
میگه بلد نیستم.
خب چیه مگه حتما باید بلد باشه!!!!!!!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن باصداقت جمله بساز میگه صدا قطع و وصل میشه
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با لوبیا عدس جمله بساز میگه کوچولو بیا ادس من ناراحتی؟
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز
میگه : خر پیش ما هیچه!!!
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با جوراب جمله بساز
میگه:کولر ما بدجوراب میده
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن یه ضرب المثل بگو میگه:
فلفل نبین چه ریزه بشکن بریز تو آبگوشت وانگهی دریا شود!!!!

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲انجمن