جوک جمله سازی جدید فروردین 92

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

2019

جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ، ۸ام فروردین ۱۳۹۲

فخر فروشی در سال ۹۲ :
امسال واسه عید میخوایم صندوق عقب پرایدمونو پر پسته کنیم و با اهل و عیال بریم تو افق محو بشیم !
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به یارومیگن یه جمله بگوتوش اب باشه.
میگه:لوله!!!

.:: جوک جدید جمله سازی فروردین ۹۲ ::.
به یکی میگن با گرم جمله بساز میگه خورشید هر لحظه نور گرم و سوزانش
را بیش تر بر سینه ی زمین پهن می کرد.
حالا چرا جوک حساب میشه چون اون یک نفر غضنفر بوده!
.:: جوک جمله سازی خفن فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با زن جمله بساز، میگه تو دهاته ما با زن بچه میسازن نه جمله
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر می گن با لوبیا یک جمله بساز. غضنفر می گه : کوچولو بیا!
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
یه روز به یه غضنفر میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابره ما هیچه!
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با آش جمله بساز میگه محمدی اش صلوات !
.:: جوک جدید جمله سازی فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن : با بقیه جمله بساز. میگه : ما دیشب پیتزا خوردیم ! میگن : پس بقیه اش کو ؟ میگه : تو یخچاله .
.:: جوک جمله سازی خفن فروردین ۹۲ ::.
به معتادی گفتند با ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ جمله بساز. گفت : چلا پنجه می کشی؟ چلا شیشه می شکنی؟ چلا هف نمی زنی ؟ چلا هشتی ناراحت؟
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر می گویند یک جمله بگو توش اب داشته باشه , میگه لوله
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با ولیءعصر جمله بساز. میگه, اینجا الان خبری نیست ولی عصر بیا ببین چه جیگر هایی اومن
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به اراکی میگن با تلاش جمله بساز میگه چند روز پیش زنم تلاش گم شد
.:: جوک جدید جمله سازی فروردین ۹۲ ::.
به حیف نون میگن با “نخ سوزن” جمله بساز. میگه, من غذا های ایرانی رو دوست دارم نخصوزن چلوکباب
.:: جوک جمله سازی خفن فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با “فرشاد” جمله بساز. میگه, روح غضنفر شاد
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با “آجر” جمله بساز, میگه ایلده با آجر که جمله نمی سازن, با آجر دیوار می سازن
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با نسترن جمله بساز میگه نمی تونم می پرسن چرا ؟ میگه آخه من با اون جیگر طلا همه کار کردم الا جمله سازی
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به یارو میگن یه چیزی بگو توش آب باشه میگه شیلنگ
.:: جوک جدید جمله سازی فروردین ۹۲ ::.
یه طرف گفتن: با وطنم جمله بساز. طرف گفت: دیروز رفتم حمام و تنم را شستم! به طرف گفتند: منظورمون ( ط ) دسته دار بود. طرف گفت: اتفاقا با تی دسته دار تنمو شستم
.:: جوک جمله سازی خفن فروردین ۹۲ ::.
به یارو میگن یه جمله بساز که توش آب باشه . میگه : لوله
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به حیف نون میگن با جیش جمله بساز میگه علی با آبجیش رفت سینما. می گن خره منظورمون شاش بود: می گه خب با داداشاش رفت!
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به یکی میگن با هندونه جمله بساز… میگه هند اونه که بغل پاکستانه.
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به حیف نون می گن با مردان آنجلس جمله بساز میگه: زنانه اینجاست مردانه آن جلست.
.:: جوک جدید جمله سازی فروردین ۹۲ ::.
یه چیزی رو خیل ی وقته میخوام بهت بگم، میدونم میگ ی برو بابا . من عاشقه .عاشقه …عاشقه تو .. .عاشقه تو..عاشقه تو …. عاشقه تربچه هستم
.:: جوک جمله سازی خفن فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با شمشیر جمله بساز . میگه : فداتشم شیر می خوای ؟؟؟
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر گفتن که با کاروان یه جمله بساز گفت : توی حمام هیچوقت دوش کاروان رو نمی کنه
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به یکی میگن با هندونه جمله بساز… میگه هند اونه که بغل پاکستانه.
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به حیف نون میگن با”قیمت”جمله بساز میگه:مامان بدو تو اشپزخونه که خورشت قیمت سوخت
.:: جوک جدید جمله سازی فروردین ۹۲ ::.
به یارو میگن یک جمله بگو توش ۶ تا بیل داشته باشه میگه: والا نمیدانم هابیل با بیل قابیلو کشت یا قابیل با بیل هابیلو کشت .
.:: جوک جمله سازی خفن فروردین ۹۲ ::.
به حیف نون می گن با وطن جمله بساز
می گه : من دیروز سر و تنم را شستم
می گن : خره وطن با طی دسته داره
می گه : اتفاقا ً منم با طی دسته دار خودم رو شستم !
.:: جوک جمله سازی غضنفر فروردین ۹۲ ::.
به غضنفر میگن با اتوبوس جمله بساز میگه: اطو بوس کردم لبم سوخت
.:: جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲ ::.
به حیف نون میگن با مادر جمله بساز؟ میگه مادر تهران زندگی میکنیم !

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب جوک جمله سازی جدید فروردین ۹۲انجمن