جوک متفرقه جدید 94

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

13408

جوک متفرقه جدید ۹۴ ، ۲۶ام اسفند ۱۳۹۳

جوک متفرقه جدید ۹۴

جوک متفرقه جدید 94

معلم:پورشه چیست؟..شاگرد:چیزی که ددی ها برای فرزندانشان می خرند
.

.

.

چه جالب …تو یک سایتی نوشته بود :از خر خوانان عالم هرکه غمی دارد.بیا ببین تجدید چه عالمی دارد.امتحانات پیشاپیش برعموم دانش آموزان جهان تسلیت باد

.

.

جوک متفرقه جدید ۹۴

.

.

زن اوباما:ایرانیا راست میگن ما هیچ غلطی نمی تونیم بکنیم؟..اوباما:اوهوم.فقط به کسی نگیا

.

.

جوک متفرقه

.

.

آمریکا چوپان دروغ گویی است که گوسپندان چاقی چون:عربستان.داعش.ترکیه. وچندتا خره دیگه……به من چه…………….خخخ دارد

.

.

جوک متفرقه جدید ۹۴

۹۴ new Miscellaneous Jokes

.

.

اگه یک خر آدمو بوس کنه بهتر از اینه که یک بوس ادمو خر کنه

.

.

جوک متفرقه جدید ۹۴

.

.

یارو میگه مادرم زنگ زد گفت بیا این مانتورا ببر برای مادر بزرگت!!!..گفتم چرا؟..مادرم گفت:آخه گشت ارشاد گرفتتش!!!!!!!!!!!!!

.

.

جوک متفرقه جدید ۹۴

.

.

پیرزنه رفته بود داروخانه که دارو برای کمرش بگیره…اشتباها دکتره بهش بفرمایید خوشگل خان..پیززنه سریع کمرو صاف کرد وگفت:رژلب می خاستمـــــــــــــــــــ

.

.

جوک متفرقه جدید ۹۴

۹۴ new Miscellaneous joke4u.ir

.

.

می دونید آگهی فروش پرسپولیس چیه؟مال یک مدیرعاملست که فقط میرفت ته جدول وبرمی گشت.

.

.

جوک متفرقه

.

.

رفتیم ماشین یک دختره را هل بدیم…ماشین را روشن نکرده رفت توجوب!!!بعد میاد میگه چرا کج هول میدید؟!!!!!!

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب جوک متفرقه جدید ۹۴انجمن