داستان عزیزم ببخشید - این قسمت روزه گرفتن

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

داستان عزیزم ببخشید

داستان عزیزم ببخشید

داستان عزیزم ببخشید , روزه گرفتن

آقای مجری: عزیزم فردا تو هم باید روزه بگیری
عزیزم: روزه….
اقای مجری: آره
عزیزم:با سحری یا بی سحری
آقای مجری: نه با سحری!!!!
عزیزم:توی خوردن سحری زیاده رویی کنم یا نکنم …..

آقای مجری: نه اندازه ای که باید رو بخور
عزیزم: نماز اول وقت بخوانم یا نخوانم بعد پاشم بخوانم؟؟؟
آقای مجری: ای بابا اول وقت
عزیزم:برم نماز جماعت بخوانم یا خودم بخوانم؟؟؟؟
مجری: نه نمیخاد خودت بخوان
عزیزم:افطار بخورم یا نخورم؟؟؟؟؟؟؟؟
آقای مجری:نه باید بخوری
عزیزم: روزه کله گنجشکی بگیرم یا کامل بگیرم
آقای مجری: ای بابا باید کامل بگیری
عزیزم:فامیل دور روزه میگیره یا نمیگیره؟؟؟؟
مجری: تو چیکار اون داری اون روزه میگیره
عزیزم:زولبیا بامیه میخری یا نمیخری واسه افطار؟؟؟
مجری :اه ه ه ه میخرم میخرم ……خرم ….خرم ….
جیگر: ها اااااااا جیــــــــــگرم جیــــــــــــــــگرم جیـــــــــــگرم

داستان عزیزم ببخشید

داستان خنده دار

داستان اقای مجری

داستان کلاه قرمزی و دوستان

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب داستان عزیزم ببخشید – این قسمت روزه گرفتنانجمن