خاطرات آقوی همساده - این قسمت ماه رمضون

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

خاطرات آقوی همسایه

agho-hamsaye-joke4u

آقو جونم براتون بگه ما یه خاطره بسیار فرحبخش از ماه رمضون داریم…یه بار رفتیم روزه بگیریم با هزار سختی تا دم افطار ای گرسنگی و تشنگی رو تحمل کردیم ولی …..

دیدیم هرچی میگذره اذان نمیگن، آقو رادیو رو روشن کردیم دیدیم میگه “در اثر یک اتفاق نادر فراکهکشانی کره زمین گردش به دور خود را متوقف کرد”…ها ها ها ها ها ها…ینی ٣۵ روز تمام حرکت وضعی زمین بطور کامل کنسل شد! مام بعد از ٣۵ روز گرسنگی دچار شدیدترین نوع سؤتغذیه شدیم وضیت دستگاه گوارشمون از وضیت دستگاه قضایی ایران داغون تر شد!داغون شدا له له شد!

مارو بردن دکتر گفت باید یه تیکه از معده شو ورداریم، بردنمون تو اتاق عمل از شانس ما ای دکترو شب قبل با زنش دعواش شده بود بجای اینکه یه تیکه از معده رو ورداره یه تیکه از قلبمونو ورداشت، دقیقاٌ همون تیکه ای که عشق ما به زنمون توش بود! آقو ما از فرداش نسبت به زنمون بی تفاوت شدیم رفت مهریه شو گذاشت اجرا، گفتیم خدارو شکر مهریه ش خیلی زیاده مهریه بالای ١١٠ سکه هم که زندان نداره، فرداش رفتیم دادگاه قاضیو پرسید مهریه چقدره؟ ما با اعتماد به نفس کامل گفتیم ١٣٣۶ تا سکه، گفت پس بفرما زندان! گفتیم چرا کاکو!؟ گفت از اونجایی که آخرین تحقیقات در علم ریاضی ثابت کرده ١٣٣۶ از ١١٠ خیلی کمتره من ۴٨ سال حبس براتون مینویسم! ها ها ها ها ها ها…

تو زندان که بودیم شنیدیم آقوی رضا صادقی از ای خاطره ما یه آهنگ ساخته اسمشو گذاشته “وایسا دنیا، وایسا دنیا، همساده روزه داره!”…ینی چنان خاطراتی داره ای ماه رمضونو ها داغونم کرده!

خاطرات خنده دار اقوی همساده

خاطرات خنده دار

خاطره خنده دار

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب خاطرات آقوی همساده – این قسمت ماه رمضونانجمن