کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص

-

جوک فور یو
    http://joke4u.ir/wp-admin/images/lol-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/angry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/glad-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/grimace-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/heeeeyyy-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-heart-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/cry-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/love-rose-icon.png http://joke4u.ir/wp-admin/images/crying-icon.pnghttp://joke4u.ir/wp-admin/images/smile-icon.png

خوش آمدید

به علت بروز بودن سایت از صفحات دیگر نیز دیدن فرمایید.

مطالب سایت صرفا جنبه طنز و فان دارند

پست ثابت

کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص

سر جلسه امتحان ، مدادم تنها کسی است که از مغزش استفاده میکند !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
فقرا از اینکه به دنیا اومدن غصه میخورن و ثروتمندان از اینکه باید از این دنیا برن !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
سر خورشید همیشه گرم است !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
بهترین جا برای سر و گوش آب دادن حمام است !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
گیرم که بزرگ شده باشیم ولی هنوز هم کوچک شما هستیم !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
آینه هم از من کارت شناسایی می خواهد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
در نمایشگاه سنگ های قیمتی ، جای دلت خالی بود !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
شب را در داروخانه دیدم که داشت قرصِ خواب آور میخرید !

کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص

تا کلاه ایمنی بر سر نمی گذاشت ، صفحه حوادث روزنامه را نمی خواند !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
به محض این که میله های قفس خمیازه کشیدند ، پرنده از قفس فرار کرد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص

آنقدر ناز طرف را کشید که جوهر خودکارش تمام شد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
بی کلسیم نگاهت ، شعر هایم پوکی استخوان گرفته اند !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
زمان اگر “شهروند” خوبی بود ، پشت خط عابر پیاده ، توقف میکرد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
سبیلش را برای “تاب” دادن ، جمعه ها به پارک می برد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
گفتند چرا آبغوره میگیری ؟ گفت لیمو گیرم نیومد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
همه خرها خر نیستند همانطور که همه آدم ها آدم نیستند !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
زیر بغل “اتفاق” را می گیرم که نیفتد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
توی جنگل که حیوانات برای هم لطیفه تعریف میکنن ، گاو یه ساعت بعد میخنده !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
دو خط موازی ، در ایام نوروز همدیگر را در آغوش گرفتند !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
هیچکس به اندازه ی قطره چکان اشک نریخت !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص

زن دلش “شور” میزند ، دل مرد “چهارگاه” می خواند !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
عکسبرداری نشان داد که دست تقدیر ، چند جایش شکسته است !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
جراح باند را در شکم بیمار جا گذاشت ، نه ماه بعد جیمز باند متولد شد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
نگاه آدم سحرخیز سرشار از طلوع خورشید است !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
یکی می گفت : چون از این بدتر هم هست ، بگو از این بهتر نمیشه !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
یک روز دو چشمش با هم قهر کردند و از آنروز به بعد لوچ شد !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
می گفت برای اینکه آدم خوش بینی شوم ، احتیاج دارم بینی ام را عمل کنم !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
کاشکی کفش بودم ؛ آنوقت پایت را می زدم نه دلت را !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
باور کن تا آخر “خط” می رفتم اگر سر راهم “نقطه” نمی گذاشتی !
کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص
نقاشی بهانه بود ، عاشق قلم “مویت” شدم !

کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاص

پست ثابت

uc_2583

دیدگاه مطلب کاریکلماتور بامعنی و جملات جالب خاصانجمن